تامین روشنایی ساختمان شماره 2 شهرداری منطقه 8 تبریز با استفاده از انرژی خورشیدی

پرینت

 

 

برق خورشیدی - آذر سولار سازه

برق خورشیدی - آذر سولار سازه 

برق خورشیدی - آذر سولار سازه

برق خورشیدی - آذر سولار سازه